top of page

Černé Káče přišlo na svět v roce 2017, a přestože se jedná o ateliér o jedné osobě, dokáži pro vás zrealizovat velké projekty. Mou vášní je design značek, identit a publikací. Dokáži se naladit na vlnu online projektů a dalších formátů vizuální komunikace a brandingu. Kladu důraz na to, abych svého klienta opravdu poznala a dokázala tak správně naslouchat jeho potřebám. Jen tak mohu docílit vynikajících výsledků.

Často spolupracuji s dalšími odborníky, kteří jsou mistry ve svých oborech, a uplatňuji tak všestranný přístup k různým druhům projektů.

"GOLIÁŠ DAVIDA PODCENIL. NEUDĚLEJTE STEJNOU CHYBU ;)"

_PIC9564_CB_V2.jpg

Navázané spolupráce​

Amundi, Amundi Czech Ladies Challenge, Ano mami!, Arnoštův kmín, BettyBrands, Dětské interiérové studi GIRAFA, Nadace VINCI, POHL cz, Průmstav, Salon HEROES, Siben, SMP CZ, Wooha a řada dalších...

bottom of page